CHÍNH SÁCH ĐẶT HÀNG VÀ GIAO HÀNG QUỐC TẾ (DUTYFREE SHOP ONLINE)

A. Chính sách đặt hàng DFS

+ Giá bán sản phẩm đã bao gồm phí, thuế phát sinh thông quan về Việt Nam, phí vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam. 

+ Bạn có thể thanh toán bằng các hình thức: Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa/Internet Banking hoặc Thẻ Tín Dụng.

+ Trong trường hợp không có hàng, bộ phận CSKH sẽ liên lạc để hoàn tiền 100% mà không có phí phát sinh nào bạn

+ EZToro sẽ không hỗ trợ cho xuất hóa đơn đối với đơn hàng quốc tế.


B. Chính sách giao hàng DFS

+ Thời gian giao hàng dự kiến đối với hàng quốc tế khoảng 7 đến 14 ngày làm việc, tùy thuộc vào địa điểm giao hàng ở nước sở tại, điều kiện địa lý, vận chuyển và thông quan. EZToro cam kết giao hàng dự kiến, tuy nhiên thời gian giao hàng thực tế sẽ phụ thuộc vào hàng hóa, điều kiện nhập khẩu, các yếu tố địa lý, tình hình dịch bệnh.

+ Trong trường hợp quá 14 ngày làm việc EZToro chưa thực hiện được việc giao hàng cho bạn thì bộ phận CSKH sẽ chủ động liên hệ để thông báo về thời gian giao hàng mới. Nếu quý khách không đồng ý tiếp tục đợi hàng, EZToro sẽ hoàn tiền 100% giá trị đơn hàng cho khách hàng, trừ các trường hợp thuộc sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, lũ lụt, tranh chấp thương mại, lãnh công, thiếu thốn về nguyên vật liệu, …

+ Đối với trường hợp đơn hàng giao hàng không thành công, EZToro hỗ trợ giao hàng tối đa 02 (hai) lần. Tùy theo tình hình vận chuyển, đơn hàng vẫn có thể sẽ không được giao lại theo yêu cầu của quý khách. Quá thời hạn trên, nếu quý khách không liên hệ EZToro để nhận hàng hóa, EZToro sẽ tiến hành hoàn tiền qua tài khoản quý khách đã thanh toán. 


C. Thời gian giao hàng DFS

+ Thời gian giao hàng dự kiến đối với hàng quốc tế khoảng 7 đến 14 ngày làm việc, tùy thuộc vào địa điểm giao hàng ở nước sở tại, điều kiện địa lý, vận chuyển và thông quan. EZToro cam kết giao hàng dự kiến, tuy nhiên thời gian giao hàng thực tế sẽ phụ thuộc vào hàng hóa, điều kiện nhập khẩu, các yếu tố địa lý, tình hình dịch bệnh.

+ Trong trường hợp quá 14 ngày làm việc EZToro chưa thực hiện được việc giao hàng cho bạn thì bộ phận CSKH sẽ chủ động liên hệ để thông báo về thời gian giao hàng mới. Nếu quý khách không đồng ý tiếp tục đợi hàng, EZToro sẽ hoàn tiền 100% giá trị đơn hàng cho khách hàng, trừ các trường hợp thuộc sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, lũ lụt, tranh chấp thương mại, lãnh công, thiếu thốn về nguyên vật liệu, …

+ Đối với trường hợp đơn hàng giao hàng không thành công, EZToro hỗ trợ giao hàng tối đa 02 (hai) lần. Tùy theo tình hình vận chuyển, đơn hàng vẫn có thể sẽ không được giao lại theo yêu cầu của quý khách. Quá thời hạn trên, nếu quý khách không liên hệ EZToro để nhận hàng hóa, EZToro sẽ tiến hành hoàn tiền qua tài khoản quý khách đã thanh toán. 


D. EZToro cam kết

Tại EZToro, chúng tôi cam kết các đặc quyền mua sắm giúp bạn có trải nghiệm mua hàng Duty Free Shop Online tốt nhất hiện nay: Nếu bạn tìm kiếm nguồn sản phẩm quốc tế chính hãng và uy tín nhất thị trường, hãy truy cập ngay vào website https://eztoro.com/.

EZToro rất mong bạn có trải nghiệm mua sắm tuyệt vời tại eztoro.com

iconTrang chủ
iconTìm kiếm
iconDanh mục
iconTài khoản